Postup práce

Analýza

Napřed je nutné situaci pořádně analyzovat. Složité úkoly je třeba rozdělit na jednodušší podúkoly. Následuje vytvoření jednoduchých prototypů ze kterých se začne pomalu skládat výsledná struktura projektu.

Realizace

Na základě požadavků vyvozených z analýzy je realizován výsledný produkt v daném implementačním prostředí. Výsledkem vývoje je už finální otestovaný a funkční produkt.

Údržba

Zajištění provozu výsledného produktu, jeho údržba a rozvoj vzhledem k novým požadavkům zadavatele. Monitorování provozu a případná optimalizace procesů produktu.

Chtěli byste

Projednat nějakou pracovní příležitost?

...nebo jen poradit s něčím ohledně počítačů?

Při práci využívám

ASP.NET MVC

Webový aplikační framework, který implementuje vzor Model-View-Controller (MVC). Na základě ASP.NET umožňuje vývojářům vytvářet webové aplikace jako složení tří komponent: modelu, pohledu a řadiče.

JavaScript

Multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, jehož autorem je Brendan Eich z tehdejší společnosti Netscape. Nyní se zpravidla používá jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky.

jQuery

Javascriptová knihovna s širokou podporou prohlížečů, která klade důraz na interakci mezi JavaScriptem a HTML. Microsoft knihovnu dodává zároveň s Visual Studiem pro použití v ASP.NET AJAX frameworku a ASP.NET MVC.

Dynamický jazyk pro tvorbu stylesheetů

LESS rozšiřuje CSS o dynamické prvky jako jsou proměnné, mixiny, výpočty a funkce. LESS běží jak na klientské straně (Chrome, Safari, Firefox), tak na straně serveru, s Node.js a Rhino.

Značkovací jazyk

HTML5 přináší podstatné změny, přičemž mezi nejdůležitější patří přímá podpora přehrávání multimédií v prohlížeči a podpora pro aplikace, které fungují i bez připojení k Internetu.

Kaskádové styly CSS

CSS3 je už třetí verzí kaskádových stylů CSS, a to již od roku 2005, kdy byl vývoj této technologie zahájen konsorciem W3C. Očekávané dokončení této technologie se předpokládá na rok 2015.

Snažím se pracovat vždy jen s tím nejlepším

Procesor

Základní deska je postavena na úsporné platformě Haswell s procesorem z nejvýkonnější řady Intel Core i7

Operační paměť

K dispozici je v počítači 8 GB operační paměti, což v klidu stačí na provádění složitějších operací v několika programech bežících najednou

Uložiště

Počítač je vybavená 256GB SSD Samsung 840, ThinkPad S440 tak reaguje za každé situace bleskově a výrazně rychleji než notebooky vybavené klasickým diskem